Guide :
   
restaurant
Berk İkinci Bahar
Galanima Restaurant
Kılçık Balık Restaurant
Nihat Usta
Hakkı Foreman 's Place
Show All...
     
    User Name:   
    Password:      
                       

DÜZKÖY

 •   FOTOĞRAFLAR
 •   MAHALLE VE KÖYLER
  İlçemiz idari yönden 4 belediye ve 6 köyden oluşmaktadır. Bunların isimleri mahalle adları ve kullandığı yayların isimlerini gösterir çizelge aşağı çıkarılmıştır. Genel olarak dağınık bir yerleşim yapısı görülmektedir. Mahalleler arazi yapısına göre yerleşim göstermektedir. Köylerin dışında yerleşim alanı olarak mezra (mezere) ve yaylalar vardır. Halk arasında yayla olarak ifade edilen obalar da yöre halkının büyük bir bölümü ilkbahardan itibaren yaz mevsimi sonuna kadar Kalmaktadır. Düzköy yaylası, Beypınarı, Karaptal, Honefter, Karadağ-Hırsafa ve Serda yaylaları v.s. örnek gösterilebilir. Turizm yönünden önemli bir potansiyele sahip olan Düzköy Yaylası İlçemize 10 km uzaklıktadır. Bu yayladan diğer yaylalara ulaşım imkanı bulunmaktadır. Düzköy yaylasının en önemli özelliği Haçkalı Hoca Baba Türbesinin burada bulunmasıdır. Özellikle yaz aylarında bu türbe Düzköy Yaylası için büyük bir dini turizm merkezi durumundadır. Bu Turizm Merkezini çok sayıda insan guruplar halinde ziyaret etmektedir.
 •   TARİHÇE
  İlçemiz "Haçka" adında köy iken 1944 yılında Bucak olmuş, 1961 yılında ismi değiştirilerek "Düzköy" adıyla Belediye olmuştur. Akçaabat ilçesine bağlı belediyemiz, 9 Mayıs 1990 tarih ve 3644 sayılı yasa gereğince İlçe statüsüne kavuşmuştur. Düzköy ilçesi; Düzalan, Orta Mahalle, Büyük Mahalle, Cevizlik Mahallesi ve Yenimahalle, olmak üzere beş ayrı mahalleden oluşmaktadır. İlçeye 4'ü belediye (Düzköy Merkez, Çalköy, Çayırbağı ve Aykut Belediyeleri), 6'sı köy (Alazlı, Çiğdemli, Gökçeler, Taşocağı ve Küçüktepe köyü) olmak üzere toplam 10 yerleşim birimi bağlıdır. 2000 yılı Genel Nüfus Sayımı sonuçlarına göre İlçe Merkez Nüfusu 6.863 kişi, Beldelerin nüfusu 13.416 kişi, köylerin toplam nüfusu 4.613 kişi olmak üzere toplam nüfus 24.892 dir. Nüfus hareketleri açısından yayla ve mezra(mezere)lar önem taşımaktadır. Halkın büyük bir bölümü nisan ayından sonbahar başlarına kadar mezra ya da yaylalara göç etmektedir. İlçe topraklarının % 80'i engebeli bir bölge özelliğine sahiptir. İlçemizin işlenebilir arazisinde ise mısır, patates, fasulye ve benzeri tarım ürünleri yetiştirilmekte, ekonomi tarımsal ve hayvansal üretime dayanmaktadır. İlçemizin kuzeyinde Akçaabat, doğusunda Maçka, Batısında Vakfıkebir, Güneybatısında Tonya ilçeleri bulunmaktadır. İlçemizin yüzölçümü 117 kilometrekaredir. İlçemiz Trabzon'a 35 km. uzaklıkta ve komşu ilçemiz Akçaabat'a ise 27 km. uzaklıkta bulunmaktadır. Ulaşım yolu asfalt olup, Tonya ile stabilize yolla bağlantısı dışında daha iç kesimlere bağlantısı yoktur.
 •   EKONOMİ
  İlçemizde başta hayvancılık olmak üzere, tarla ziraatı yapılmaktadır. Tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin daha çok kadınlarca yapılmasına mukabil erkek işgücünün önemli bir kısmı İlçe ve İl dışına mevsimlik işgücü olarak gitmektedir. En önemli ekonomik faaliyetten biride hayvancılıktır. Süt üretimi teşvik ve kontrol amacıyla sütte kg başına 2 YTL ödeme yapılmıştır. Süt fabrikalarına teslim edilen aylık süt müstahsil faturaları kontrol ve onayı yapılmakta ve vatandaşlarımıza çiftçi belgesi düzenlenmektedir. Sun-i tohumlama çalışmaları kapsamında altı aylık dönem içerisinde 40 adet tohumlama yapılmış ve tohumlama yaptıran çiftçilerimize 660.000.000 TL destekleme verilmiştir. İlçemizde hayvanlardan daha iyi bir damızlık sığır elde etmek için sun-i tohumlama çalışmalarına ağırlık verilmektedir. Sun-i tohumlama çalışmaları yurt dışından ithal edilen süt sığırlarının sun-i tohumlama çalışmalarıyla başlamış olup bu işlem yerli ırkların üzerinde de devam etmektedir. İlçede 1.480 civarında koyun bulunmaktadır. Bu güne kadar yurtdışından toplam 120 adet iyi cins süt sığırı ithal edilerek vatandaşlara dağıtılmıştır. 11.000 civarında yumurta tavuğu bulunmaktadır. İlçemizde 6 köy 1 mahallede toplam 1300 yeni usul kovanda yaklaşık 19.500 kg bal üretimi yapılmaktadır. Süt üretimi dışında Pazar için üretim yok denecek kadar azdır. Arazi şartlarının uygun olmaması nedeniyle tarımda makineleşme mümkün olmamıştır. Arazi kıt olup, çok küçük parçalara ayrılmıştır. Tarım ve hayvancılık dışında küçük çaplı tamir atölyeleri mevcuttur. Bunlardan 2 adedi soba üretimi yapmaktadır. İlçemizde yalnızca T.C. Ziraat Bankası faaliyet göstermektedir. Yaylalarımıza yayla turizmi bakımından rağbet vardır. Sahil kesimlerinden bazı vatandaşların yaz sezonu için yayladan ev kiralamaya başladıkları gözlenmektedir. Yaylada oluşmaya başlayan çarpık yapılaşmanın önüne geçmek için belediyece bir mevzii imar planı yaptırılması yararlı olacaktır. İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından ev ekonomisi, hayvancılık ve çiftçi eğitimi çalışmaları devam ettirilmektedir. İlçede esnaf kefalet kooperatifi, esnaf odası ve ziraat odası mevcuttur.
 •   EĞİTİM VE KÜLTÜR
  İlçemizde eğitim tarihi oldukça eskiye dayanmaktadır. 1889 tarihinde İlçemize bağlı Çayırbağı belediyesi Doğankaya (sıdıksa) köyünde Medrese eğitimi başlamıştır. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı 2 Çok Programlı lise, 1 Pratik Kız Sanat Okulu, Halk Eğitim Müdürlüğü bünyesinde çeşitli kurslar, öğretmen evi Müdürlüğü (kiralık lokal ve 10 yataklı misafirhane), 16 ilköğretim okulu (1-8 sınıflı) mevcuttur. İlçemizde H.Mehmet Ofluoğlu, Düzalan, Cevizlik, Aykut, Gökçeler, Taşocağı, Çal, Doğankaya, Çayırbağı ve Camlıca ilköğretim okullarında anasınıfı bulunmaktadır. Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde 23 idareci, 167 öğretmen görev yapmaktadır. İlçemizde öğretmen ve personel fazlalığı yoktur. Branş öğretmenlerine ihtiyaç duyulmaktadır. Halk Eğitim Merkezi, Pratik Kız Sanat Okulu ve Düzköy Çok Programlı Lisenin fiziki yapıları eğitim-öğretim için yeterli değildir. Öğretmenevi kiralık bir binada hizmet vermekte olup yeni binanın yapımı hızla devam etmektedir. İlçemizde yaşayan insanlarımızın % 95’ı okuma-yazma bilmektedir. Ancak orta öğrenimine devam oranının düşüklüğü (İlköğretim Okulunu bitiren her 100 çocuktan ortalama 20 si liseye devam etmektedir) önemli bir sorundur. Ayrıca üniversiteye devam edebilme oranı da çok düşüktür. Bunda ailelerin ve çevremizin çocuklarımıza sunabildiği imkanların kıtlığı önemli rol oynamaktadır.
 •   SOSYAL DURUM
  İlçemiz halkının tamamı aynı sosyal ve kültürel değerleri paylaşmaktadır. Halkın %15’e yakın bölümü çeşitli kurum ve kuruluşlarda çalışarak diğer % 85’i ise tarım, hayvancılık ve gurbette çalışarak geçimini sağlamaktadır. Çalışan erkek nüfusun bir bölümü gurbetçilik yapmak üzere iş mevsiminde İlçe ve İl dışına çıkmakta; yerleşim birimlerinde kalan kadınlar tarlada, bağda çiftçilik ve hayvancılıkla uğraşmaktadır. İlçemizin tüm yerleşim birimlerinde elektrik mevcuttur. Ayrıca Düzköy, Çalköy beldesi Gürgendağ, Alazlı, Gökçeler, Aykut ve Çayırbağı yaylalarında elektrik mevcut olup diğer yaylalara da elektrik getirilmesi için girişimler devam etmektedir. İlçe merkezindeki su şebekesi tamamlanmıştır. Mahallelerin su ihtiyacı karşılanmış olup, 5 adet su deposu mevcuttur. Depoların toplam su kapasitesi 750 tondur. Düzköy yaylasının su ihtiyacını karşılayacak ölçüde su şebekesi tamamlanmıştır. İlçemiz merkezinde, Çayırbağı ve Çal beldelerinde konut sorunu vardır. Memurlar kiralık ev bulmakta zorluk çekmektedir. İlçemize bağlı köylerde yöremize uygun konutların yanı sıra yeni yapılan betonarme konutlar mevcuttur. Zaman zaman ortaya çıkan heyelan ve yangın olayları yeni konut yapımı ihtiyacını ortaya çıkarmaktadır. 200 civarında vatandaşımızın heyelan nedeniyle afet konutu başvuruları mevcuttur. İlçemizin sosyal yapısına uygun bir biçimde gelenek-görenek, örf ve adetlerini koruyan bir sosyal yaşantı vardır. Ancak İlçede kahvehanelerin çokluğu göze çarpmaktadır. İlçemiz halkı gelenek ve göreneklerini aşmadan yeniliğe, çağdaş yaşantıya açıktır. PTT Müdürlüğünde 1 müdür, 1 veznedar, 1 memur, 1 köy dağıtıcısı, 3 yaya dağıtıcısı, toplam 9 adet personel görev yapmaktadır. PTT Müdürlüğüne bağlı olarak Çayırbağı PTT Şubesi ve Çal PTT Acentesi kiralık binalarda hizmet vermektedirler. PTT Müdürlüğünde APG, Havale, Posta Çeki kabul ve ödemeleri, SSK, İşçi ve Emekli Maaşlarının da ödemesi, Kredi Kartı tahsilatı, Tedaş fatura ödemeleri, telefon tahsilatı ve Döviz işlemleri yapılmaktadır.. PTT Müdürlüğü Türk Telekom ile 1995 yılından itibaren 2 Genel Müdürlük olarak hizmet vermektedir. Telefon abonman işleri Akçaabat Telefon Müdürlüğünce yürütülmektedir. Arıza işleri ise PTT Müdürlüğü elemanlarınca yapılmaktadır. Türk Telekom’un Düzköy’de, Çayırbağın’da Çal’da Alazlı Köyü’nde ve Düzköy Yaylasında toplam 6 adet otomatik santrali bulunmaktadır. ADSL’li hizmete açıktırlar. Televizyon yayınlarında kurulu bulunan TRT 1,2,3 kanalları yeterince izlenilememektedir. Ulusal yayın yapan radyoları İlçemizde dinleme imkanı bulunmamaktadır.
How is sites design?

 
 

 
 

GülNet İnternet Hizmetleri, GülKom Mühendislik Bilgisayar Ltd.Şti.
Gazipaşa Mah. Cudi Bey Mektep Sok.Mahmut Reis Apt. No:7 Kat:2 Daire:4 Trabzon / TÜRKİYE
Tel: +90 462 326 61 42 - Fax: 0 (462) 326 99 59
E-mail: info@visittrabzon.com